VarugrupperKöpvillkor

Priser

Samtliga priser anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Alla priser som anges på våra sidor gäller endast mot ÅF o faktura.

Utlandsbeställning

Alla priser som anges på våra sidor gäller endast inom Sveriges gränser. Vill du köpa till ett annat land går det bra att skicka oss en fråga via mail, order@packoskick.se.

Leveranstider

Leverans sker inom 2 - 5 dagar förutsatt att produkterna finns i lager. Om leveransen drar ut på tiden kommer Packoskick att informera kunden om detta via email. Delleverans av order sker endast om kunden önskar det och medför ytterligare fraktkostnad för kunden.

Leveranser

Alla leveranser sker med Posten brev. Frakt o expeditionsavgift är fn 120:- (inkl moms). Det är på köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till Packoskick vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Packoskick effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt ser till att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Diskret avsändare

Vi skickar alla produkter med diskret avsändare. Vi skickar dock ut ett automatiskt mail med bekräftelse på din beställning. Om du vill vara helt anonym så går det bra att skicka in din beställning till oss i ett vanligt mail eller ringa in din beställning. Telefonnummer och mailadress finns längst ner till vänster på sidan.

Ej uthämtad vara

Om beställd vara inte hämtas ut och returneras till Packoskick är vi tvungna att ta ut 200:- i ersättning för våra kostnader (frakt mm).

Förändring/Avbeställning av order

Efter att beställningen är godkänd för leverans och orderbekräftelse skickats till kund har kunden 3 timmar på sig att ändra eller ångra ordern på normalt lagerförda varor (butiksvaror), utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara och ev ändrad fraktvikt. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från Packoskick.

Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Packoskick, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med en likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Packoskick kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i Norrköpings tingsrätt.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Packoskick sida, som gör att Packoskick ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Packoskick befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.